Skip to content
FORMULARZ ZWROTU TOWARU

-

-

-

-

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)


Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie firmy TMA i że zwracany towar nie był nigdy użytkowany. Zwrot nie użytkowanego towaru może odbyć się do 14dni od jego nabycia.