Skip to content

Dobór urządzeń

ZASADY DOBORU STERYLIZATORÓW UV.

Określenie maksymalnego poboru chwilowego

ZASTOSOWANIE WZORU PRZYBLIŻONEGO: Ilość punktów poboru × maks. chwilowe zużycie = maks. chwilowy przepływ
DLA INSTALACJI DOMOWYCH:
lub dobór urządzenia do maksymalnej wydajności pompy

Określenie miejsca pracy sterylizatora oraz medium, które będzie dezynfekował

Miejsce pracy sterylizatora
Transmisja
woda z własnego ujęcia (transmisja UV)
(Jeżeli spełnia normy wody pitnej) -> T10=90%)
T10=85 – 90%
woda wodociągowa (transmisja UV)
T10=90 – 95%
woda basenowa (transmisja UV)
T10=95%

Założenie minimalnej dawki wyjściowej

Odczytanie danych z tabeli

W przypadku braku możliwości samodzielnego doboru urządzenia prosimy o kontakt