Wykonania Medyczne

Nasza firma zajmuje się równeż wykonywaniem urządzeń do dezynfekcji wody przeznaczonych do pracy w branży medycznej i sanitarnej. Urządzenie te ze względu na istniejące wymogi pozbawione są połączeń gwintowanych.

Continue reading

Dezynfekcja wody basenowej

Zgodnie z wymaganiami SANEPIDU woda w niecce basenowej musi zawierać chlor. Wymóg ten jest konieczny bez względu na stosowaną dezynfekcje ultrafioletem lub ozonem.

Continue reading

Dezynfekcja wody pitnej

Zapewnienie wody pitnej dla odbiorców, pozbawionej czynników chorobotwórczych jest podstawowym problemem każdego dostawcy. Badania przeprowadzone w USA stwierdzają, że około 13% wszystkich nowotworów może być wywołana skutkami chlorowania wody pitnej oraz produktami powstałymi po chemicznej dezynfekcji wody.

Continue reading

Ultrafiolet

Ultrafiolet, czyli inaczej promieniowanie UV stanowi rodzaj promieniowania elektromagnetycznego zawierającego się w przedziale pomiędzy światłem widzialnym a promieniowaniem rentgenowskim (zakres długości fali od 100nm do 400nm). Promieniowanie to jest niewidzialne dla oka ludzkiego.

Continue reading