Skip to content

Dezynfekcja wody basenowej

dezynfekcja-wody-basenowej

ZASTOSOWANIE PROMIENI UV DO DEZYNFEKCJI WODY BASENOWEJ

Dezynfekcję wody basenowej ultrafioletem można podzielić na dwa rodzaje:

  1. a) baseny publiczne
  2. b) baseny prywatne

Zgodnie z wymaganiami SANEPIDU woda w niecce basenowej musi zawierać chlor.

Wymóg ten jest konieczny bez względu na stosowaną dezynfekcje ultrafioletem lub ozonem.

W przypadku ozonowania wymagana jest obecność dodatkowej instalacji usuwającej ozon z wody przed jej dostaniem się do niecki basenowej. Jest to konieczne, ponieważ obecność ozonu w wodzie jest szkodliwa dla oczu i skóry ( utleniona miedzy innymi powoduje powstanie wody utlenionej).

W przypadku chlorowania SANEPID wymaga, aby zawartość wolnego czynnego chloru mieściła się w przedziale 0,3 – 0,6 mg/l (wartość ta stanowi maksymalną ilość wolnego chloru w wodzie) Stężenie stałego chloru w wodzie powinno się mieścić w przedziale 0,2-0,3 mg/l.

Utrzymywanie takiego poziomu chloru wiąże się z wytwarzaniem w wodzie chloramin.

Chloraminy powstają wyniku reakcji chloru z azotem amonowym pochodzącym od kąpiących się ludzi. W zakresie PH wody basenowej mogą wytworzyć się mono i dwu-chloraminy.

Skuteczność dezynfekcji chloramin w wodzie wynosi około 60% w porównaniu do dezynfekcji wolnego chloru.

Dodany do wody chlor ulega prawie natychmiast dysproporcjonowaniu. W efekcie powstaje kwas podchlorawy HOCl, który może dysocjować na OCl+ H+. Stopień dysocjacji zależy od pH wody.

Woda zgodnie z normą musi posiadać pH zawierające się pomiędzy 6,5-7,6. W efekcie około 60% – 90% wody pozostaje pod postacią HOCl ( kwasu podchlorawego). Oznacza to że od 10% do 40% występuje jako anion OCl, który jest 80 razy słabszym dezynfekantem niż HOCl.

Chloraminy są w większości odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach wody oraz większości podrażnień, w tym szczególnie oczu. Chloraminy są również uważane za czynnik rakotwórczy.

Przyjmuje się że zawartość chloru na poziomie 0,5 g/m3 po 2 godzinach kontaktu niszczy większość wirusów. Bardziej odporne wirusy np. Polio są niszczone dopiero po 5 godzinach i przy dawce chloru 1 g/m3.

Wynika z tych faktów, że woda basenowa odpowiadająca normie pod względem pH i ilości chloru może niestety zawierać bakterie i wirusy. W efekcie drobnoustroje przeniesione od kąpiących się ludzi zostają rozprowadzone przez system pomp na całą objętość niecki basenowej.

Aby uchronić się przed taką ewentualnością zalecane jest stosowanie dezynfekcji ultrafioletem w celu poprawy stanu bakteriologicznego oraz warunków kąpieli. Dezynfekcja ultrafioletem umożliwia likwidacje wszystkich bakterii i wirusów w wodzie pompowanej po filtrach do niecki basenowej. Aby zapewnić najlepszą sprawność działania urządzenia do dezynfekcji powinny być zainstalowane jak najbliżej wylotu wody.

Inne informacje

Informacje

Wykonania Medyczne

Nasza firma zajmuje się równeż wykonywaniem urządzeń do dezynfekcji wody przeznaczonych do pracy w branży medycznej i sanitarnej. Urządzenie te ze względu na istniejące wymogi pozbawione są połączeń gwintowanych.

Przeczytaj więcej »